[Khối nhà hàng] - Phục Vụ
[Khối nhà hàng] - Phục Vụ Khu vực Tp.Hồ Chí Minh
[Khối nhà hàng] - Phục Vụ
[Khối nhà hàng] - Thu ngân Khu vực Tp.Hồ Chí Minh
[Khối nhà hàng] - Thu ngân
[Khối văn phòng] - HCNS tổng hợp
[Khối văn phòng] - HCNS tổng hợp Làm việc tại VP 74 Nguyễn Thị Thập-P. Tân Hưng-Q.7-Tp.HCM
[Khối văn phòng] - HCNS tổng hợp
[Khối văn phòng] - NV Marketing Làm việc tại VP 74 Nguyễn Thị Thập-P. Tân Hưng-Q.7-Tp.HCM
[Khối văn phòng] - NV Marketing