[KHỐI VĂN PHÒNG] - NV KẾ TOÁN KHO Làm việc tại KHO 958/16B Lò Gốm, P8, Q6, Tp.HCM
[KHỐI VĂN PHÒNG] - NV KẾ TOÁN KHO
[Khối nhà hàng] - Phục Vụ Khu vực Tp.Hồ Chí Minh
[Khối nhà hàng] - Phục Vụ
[Khối nhà hàng] - Thu ngân
[Khối nhà hàng] - Thu ngân Khu vực Tp.Hồ Chí Minh
[Khối nhà hàng] - Thu ngân