Special Food

Món Mặn

70,000₫

BÒ SỐT NẤM

Special Food

Khác

75,000₫

Bò Trộn Salat

Special Food

Khác

65,000₫

Cá Bống Kho Tiêu

Special Food

Khác

80,000₫

Cá Bớp Chiên Mọi

Special Food

Khác

80,000₫

Cá Bớp Kho Tộ

Special Food

Khác

80,000₫

Cá Bớp Sốt Cà

Special Food

Khác

70,000₫

Cá Hố Chiên

Special Food

Khác

55,000₫

Cá Hú Kho Thơm

Special Food

Khác

60,000₫

Cá Kèo Kho

Special Food

Khác

60,000₫

Cá Khô Rim Ngọt

Special Food

Món Mặn

75,000₫

CÁ MỐI CHIÊN SẢ

Special Food

Khác

70,000₫

Cá Thu Chiên Mọi

Special Food

Món Mặn

75,000₫

CÁ THU SỐT CÀ

Special Food

Món Mặn

65,000₫

CHẢ CÁ Thu Chiên

Special Food

Món Mặn

60,000₫

ẾCH KHO SINGAPORE

Special Food

Món Mặn

60,000₫

GÀ SỐT CÀ RI XẢ ỚT

Special Food

Món Mặn

65,000₫

HEO SỐT CHAO

Special Food

Món Mặn

75,000₫

MỰC TRỨNG RIM NƯỚC MẮM

Special Food

Khác

65,000₫

Sườn Chua Ngọt

Special Food

Khác

48,000₫

Thịt Kho Mắm Ruốc

Special Food

Khác

48,000₫

Thịt Kho Tiêu

Special Food

Khác

55,000₫

Thịt Luộc Cà Pháo

Special Food

Món Mặn

70,000₫

Tôm Sốt Tiêu Đen