Special Food

Khác

45,000₫

Canh Cà Chua Trứng

Special Food

Khác

50,000₫

Canh Cải Thịt Bằm

Special Food

Khác

60,000₫

Canh Gà Lá Giang

Special Food

Khác

65,000₫

Canh Cá Kèo Lá Giang

Special Food

Khác

65,000₫

Canh Chua Cá Lóc - Hú

Special Food

Khác

65,000₫

Canh Cua Rau Đay

Special Food

Khác

65,000₫

Canh Khổ Qua Chả Cá

Special Food

Khác

70,000₫

Canh Chua Tôm

Special Food

Khác

80,000₫

Canh Chua Cá Bớp